Τρόποι διπλώματος

 2πτυχο Το δίπλωμα σε 2πτυχο είναι ο πιο απλός τρόπος διπλώματος

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3πτυχο Το δίπλωμα σε 3πτυχο είναι ο πιο συνήθης τρόπος για να διπλωθεί το Α4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3πτυχο (ζήτα ή ζιγκ-ζαγκ)  Το δίπλωμα "Ζήτα" ή ''ζιγκ-ζαγκ'' οι σελίδες αγκαλιάζονται μεταξύ τους ανοίγουν με τη σειρά και δεν απαιτείται κάποια πλευρά να είναι μικρότερη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μέση-μέση ή παράλληλο Ένα πρακτικό δίπλωμα για μεγάλα έντυπα με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε το δίπλωμα παραθυρο, το οποίο είναι χρονοβόρο και κατά συνέπεια έχει ακριβό κοστόλογιο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράθυρο Το δίπλωμα παράθυρο είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος διπλώματος αλλά είναι χρονοβόρος και πολύ πιο ακριβός από άλλους τρόπους διπλώματος
 
 
 
 
               
 
 
 
 
4πτυχο ή Ακορντεόν Αυτό το δίπλωμα είναι ίδιο με το (ζήτα ή Ζιγκ - ζαγκ) αλλά έχει περισσότερες πλευρές